Vessige Biogas - hållbar & förnybar energi Halland, FalkenbergOm Vessige Biogas

Vessige Biogas är en ekonomisk förening som bildades 2009 och har idag nästan 40 medlemmar.


Syftet med föreningen är att ”främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva projekt för produktion av biogas och andra förnybara energislag”. Se föreningens stadgar.


Årsstämman 2017 beslöt att satsa på ett biogasprojekt och strax innan jul 2018 beviljades projektet medel från Klimatklivet och våren 2019 företagsstöd från Lokalt Ledd Utveckling Halland för förprojektering.


Beskrivning av dagens biogasverksamhet:

Produktionen av rågas sker på Hässlås, Kvarngården. Rågasen förbehandlas och transporteras sedan via en lågtrycksledning ca 2 km till uppgraderingsanläggningen på fastigheten Lastad 5:9. Uppgraderingen till fordonsgaskvalitet sker med membranteknik och en kompressor fördelar sedan gasen mellan en publik tankstation, en flakfyllnadsstation samt inmatning på transmissionsledningen.

Dagens kapacitet för uppgradering är ca 15 GWh (15 miljoner kWh).  

Medlemmar i: