Vessige Biogas - hållbar & förnybar energi Halland, FalkenbergHållbar energi

- 100%  förnybar energi


Hållbar verksamhet innebär hållbar ekonomi, hållbar miljö och hållbart socialt sammanhang.

Med planerad verksamhet kommer lantbrukare i närområdet kunna driva sina maskiner med energi utvunnen av rester och spill från gården. Förädlingen ger biogödsel som blir växtnäring och hållbart kretslopp sluts.

Biogas bidrar positivt till samtliga av FN:s 17 mål för hållbar utveckling direkt eller indirekt.


läs mer >>


Sveriges klimatmål slår fast att vi senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Klimatmålen har en rad etappmål. Bland annat ska utsläppen från inrikes transporter minska med minst 70 procent år 2030 jämfört med 2010. Biogasdrivna fordon är en del av lösningen.


läs mer >>

För att nå 100 % förnybar energianvändning krävs samverkan.
Biogas en viktig aktör tillsammans med sol-, vind-, vattenkraft och andra biobränslen.


läs mer >>


unsplash