Vessige Biogas - hållbar & förnybar energi Halland, Falkenberg

Nyheter

24 april 2024

Utdrag ur tidningen ATL

Slopat stöd för biogastraktorer kan ändras av regeringen

Att lantbruket har svårt att elektrifiera sina arbetsmaskiner har staten hittills inte tagit hänsyn till trots att möjligheten finns. Medan tunga lastbilar kan elektrifieras relativt enkelt är det fortfarande en stor utmaning att ersätta lantbrukets enorma energibehov. Bara att elektrifiera en normal jordbrukstraktor i dag skulle kräva ett batteri på motsvarande 1 000 kilowattimmar, och det gör traktorn både dyr och tung, och framför allt väldigt svårladdad ute i de svaga lantbruksnäten. Därför har många hoppats på biogasen som ett alternativ i lantbrukets klimatomställning. Men nu sätter GBER alltså även stopp för dessa bidrag.
– Regeringen skulle kunna ge stöd vid sidan av GBER, gruppundantagsförordningen, genom det som kallas stöd av mindre betydelse. Men det har man inte gjort på arbetsmaskinerna utan bara på gaslastbilarna, säger Peter​ Dädeby.

Lars Paulson som var först med New Hollands nya biogastraktor - Vessige Biogas

Lars Paulson som var först med New Hollands nya biogastraktor, är rädd för att ingen kommer våga investera i den här typen av maskiner, när incitament på incitament försvinner. FOTO: FREDRIK STORK

”Förödande”
Lantbrukaren Lars Paulson i Halland, som var först i Sverige med att slå till på New Hollands nya biogastraktor, tycker att det är synd att staten tar bort den lilla stimulans som fanns.
– Med de förutsättningar som råder nu med reduktionsplikten finns det inget incitament att köpa en sån här traktor. Merkostnaden för traktorn är heller ingen fördel. Det finns så klart möjlighet att ta investeringen utan bidrag. Men ingen kommer göra det i en marknadsekonomi, säger Lars Paulson, som beskriver regeländringen som förödande.

Några vätgastraktorer finns ännu inte på marknaden, förutom Eox specialtraktor på175 hästkrafter. En sådan traktor skulle också kunna få investeringsstöd, så länge den inte drivs på fossilt framställd vätgas.
– Drivs den fossilfritt skulle man kunna få stöd, men jag upplever att marknaden inte riktigt har kommit igång än. Det gäller även vätgasdrivna lastbilar och bussar, säger Peter​ Dädeby. ATL söker Klimat- och näringslivsdepartementet för en kommentar.

16 maj 2023

Cirkulär energi

Läs hela reportaget om ett synnerligen gott exempel på cirkulär energi här!

9 mars 2023

Skatt på biogas

På grund av brister i EU-kommissionenhandläggningen har EU-domstolen punkterat beslutet att låta Sverige skattebefria bland annat biogas som används till fordonsbränse. 
Detta schabbel leder till att biogasens bidrag till den eftersträvade energomställningen allvarligt försvåras.
Vårt pris vid egen mack blir därmed 23,00 + 4,70 = 27,70 kr/kg
Regeringen har kontaktat EU-kommissionen för att rädda skattebefrielsen för biogas.

30 november 2023

Energi från naturligt kretslop

En film som visar ett exempel på hur lantbruket kan producera el och värme till egen verksamhet samt sälja överskott av el och biogas via el och gasnät.

22 oktober 2022

Uppmärksammat i Riksdagen

Den 19 oktober 2022 uppmärksammades Vessige Biogas i den allmänpolitiska debatten i ämnet: Klimat, miljö och energipolitik.
Spola fram en 1 tim 16 min i länken nedan och lyssna på Christofer Bergenblock (C) eller klicka direkt på honom i anförandelistan. Klicka gärna också på Anders Ådahl (C) som har en bakgrund från Charlmers och mycket kunnig i energifrågan.

19 augusti 2022

Årets Hållbarhetsföretag i FBG 2021

Tack Länsförsäkringar till nomineringen till årets hållbarhetsföretag i Falkenberg 2021.

Vessige Biogas - årets hållbarhetsföretag i Falkenberg 2021

16 december 2021

Nu är vår gasmack igång!

Vi finns i Lastad Långås på
WGS84 g/m/s
56°59’30.30” N 12°30’25.18’’ Ö
eller
WGS84 dec
56.991750 12.506994

Välkomna att tanka biogas hos oss!

Tanka Biogas på vår gasmack utanför Falkenberg - Vessige Biogas

8 oktober 2021

Nu har vi kontakt med det europeiska gasnätet

Anslutning till transmissionsledningen för gas genom Halland gjordes i veckan. Den mesta volymen av fordonsgas - uppgraderad biogas - kommer att säljas via den anslutningen till St1.
Precisionsarbetet med att svetsa på anslutningen är gjord av Nordion med gas under drifttryck i transmissionsledningen.

Nordrion beskriver projektet på linkedin:

Det händer mycket i halländska Långås!
På Nordion Energi vill vi att fler ska ha tillgång till biogas. Ett sätt för oss är att hjälpa biogasproducenter att nå en större marknad genom att ansluta sig till våra gasnät. Utanför Falkenberg ska Vessige Biogas anläggning ska kopplas samman med vårt gasnät.
En av de mer frekventa besökarna på arbetsplatsen heter Lars Paulson, vars gård Kvarngården utgör en central del i projektet. På Kvarngården sker rågasproduktionen som till stor del kommer från kornas gödsel. Stoltheten över att projektet nu är i slutfasen går inte att ta miste på:
”Ibland måste man våga satsa. Sen vill man ju också göra skillnad medan man har tid och ork” säger Lars Paulson på frågan om vad som driver honom personligen.
Nordion Energi är genom sitt dotterbolag Swedegas glada över att vara en del av denna resa och ser fram emot att publicera en längre artikel om Vessige Biogas inom kort!

Alternativ försäljningskanal är så kallade gasflak som fylls med uppgraderad biogas och transporteras till gasmackar utan anslutning till transmissionsledningen.
Den första har anlänt från Kalmarsundsregionen och väntar på fyllning.

19 september 2021

Regeringen satsar på biogas

I fredagsmeddelade regeringen att den avsätter medel till ett långsiktigt stöd till biogasproduktion! Regeringens avsikt är att stödet ska pågå under perioden 2022-2040. (Länk til ldigital pressträff med Per Bolund och Märta Stenevi)

Förra sommaren kom det glädjande beskedet att EU-kommissionen godkände biogasens skattebefrielse för tioårsperioden 2021-2030. Nu kom också besked om produktionsstödet som Biogasmarknadsutredningen föreslog redan 2019 – och som vi alla har kämpat så hårt för! (Länk till Energigas Sveriges pressmeddelande)

Nu får vi bevaka utformningen av stödpaketet och hålla tummarna för att regeringens budgetproposition beslutas av riksdagen, så att stödpaketet kan införas 2022 så som regeringen har tänkt.

Om det blir grönt ljus i riksdagen börjar pusselbitarna falla på plats för en ökad biogasproduktion i Sverige. Det finns fortfarande delar som saknas och behöver finslipas, för att den stora biogaspotentialen ska realiseras i sin helhet. De bitarna jobbar vi såklart vidare med.

14 september 2021

Planerad provstart i mitten av oktober

Projektet fortskriderenligt plan men med ca en månads fördröjning gällande provstart orsakat av försenad leverans av ventiler somberör anslutningen till transmissionsledningen. I övrigt har vi varit förskonade från förseningar beroende på tillverkningsstopp i fabriker orsakade av Coronapandemin. På byggplatsen förekommer nu stort arbete med svetsning av rör vilket tar en rundlig tid.

Status
Fackla och förbehandlingsenheten är på plats vid Kvarngården. Facklan kommer att användas enbart vid nödfall, exempelvis om uppgraderingsanläggningen av någon anledning tillfälligt är ur funktion. Förbehandlingsenhetens uppgift är att torka och rena rågasen med hjälp av bland annat salttork och kolfilter, så att rågasen är transporterbar i den 1,7 km långa rågasledningen till uppgraderingsanläggningen. Rågasledningen är trycktestad och har fått skarvarna godkända samt är för tillfället fylld med inert kvävgas och färdig för användning.


Samtliga containrar är på plats utom nätcontainern, innehållande mät- och analysutrustningför den uppgraderade biogasen som ska tryckas in i transmissionsledningen.

Uppgraderingsanläggningen bestående av en container med membranen för uppgraderingen (reningen) av rågasen, en container med kompressorer för membranen med separat kylutrustning.

Containern med den s k Vocsidizern, för förbränning av den lilla mängd metan som finns kvar i den avskilda koldioxiden, är också på plats. Vocsidizern har en hög skorsten, så det går lätt att urskilja den enheten.

Slutligen är containern med den stora kompressorn också på plats på sin betongplattform. Denkommer att fördela den uppgraderade biogasen i följande prioriteringsordning:

  • i första hand till gasmacken,
  • i andra hand till fyllnadsplatserna för gasflak och
  • i tredje hand för inmatning till transmissionsledningen.

Gasmackensdispensern är på plats, dock ej inkopplad. Betalpelare, för kortbetalning och skyddskur kommer att levereras inom kort.
Flakfyllningsplatsen, med skyddsväggar, en bufferttank på 6 m3och tre fyllnadsplatser är i princip klar.
Transformatorn (10/0,4 kV) för elförsörjning av anläggningen är på plats och en stor del av dragningen av elkablar är klar.
Framöver kommer det att sättas upp staket och grindar kring anläggningsområdet.


Dokumentation och rapportering
Vi arbetar också mycket med dokumentation av olika slag. Exempelvis framdrift av byggnationen, riskanalyser och ansökan om verksamhetstillstånd enligt Lagen om Brandfarliga och Explosiva Varor (LBE).
Det är också dags för delrapport tre till vår huvudfinansiär, Klimatklivet, om hur projekten växer fram och hur vi använder beviljade ekonomiska medel i kombination med vårt eget kapital.

1
2
3
4
5
6
7

7 maj 2021

Koncession till och med 2061-04-29

Regeringen beviljade oss tillstånd att bygga och använda en kompressorstation för att leverera fordonsgas, förädlad biogas, till transmissionsnätet för gas. Syftet är att öka andelen biogas i transmissionsnätet vilket bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige.

9 januari 2020

Sveriges Radio - Vessige Biogas satsar på ny biogasanläggning

Den ekonomiska föreningen Vessige biogas knappt 25 miljoner kronor till en ny biogasanläggning. Tanken är att ta vara på gödsel från lantbruket.
I ett nytt projekt ska Vessige Biogas rena gödsel från lantbruket för att göra biobränsle, samtidigt så kommer det renade gödslet även bli effektivare som gödsel.
– Vi använder gödsel och lite industriavfall och så gör vi rå biogas som vi sedan renar till fordonsgas, sedan blir restprodukten mer effektiv som gödsel, säger Henrik Andersson från Vessige biogas.
Nu har man beviljats 24,7 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket. Pengar som kommer användas till att bygga en ny anläggning.
– Det är en rejäl satsning som vi ska göra, det känns jättebra, säger Henrik Andersson.

Nils Lolk
nils.lolk@sverigesradio.se
Oskar Elfving Söderström
oskar.soderstrom@sverigesradio.se

Henrik Andersson och Vessige biogas ska nu förädla gödsel till biogas och bättre gödsel. Foto: Henrik Martinell/Nils Lolk

Henrik Andersson och Vessige biogas ska nu förädla gödsel till biogas och bättre gödsel.

Foto: Henrik Martinell/Nils Lolk

7 januari 2020

Vision 2009

Ett 30-tal lantbrukare och andra energiintressenter i Falkenberg bildade 2009 Vessige Biogas ek. för. med målet att skapa ett biogasnätverk med gårdsbaserade anläggningar.
Det har resulterat i två gårdsanläggningar som producerar biogas och nu är nästa steg att få tillstånd för en uppgraderingsanläggning och att kunna distribuera biogas i den högtrycks stamledning som sträcker sig genom Halland.


Anläggningen förslås bli etablerad i direkt anslutning till stamledningen där den korsar vägen Lastad - Långås.


Tillståndshandlingarna behandlas nu hos länsstyrelsen samtidigt som vi söker koncession från Energimarknadsinspektionen för att få ansluta anläggningen till stamledningen.


För att förverkliga anläggningen har vi beviljats ett generöst stöd från Klimatklivet och med hjälp från Lokal Ledd Utveckling Halland.KLIMATSMART BIOGAS

direkt från lantbrukare i Falkenberg