Vessige Biogas - hållbar & förnybar energi Halland, FalkenbergEnergimål

- 100%  förnybar energi


För att nå 100 % förnybar energianvändning krävs samverkan. Biogas en viktig aktör tillsammans med sol-, vind-, vattenkraft och andra biobränslen.

Med planerad verksamhet kommer lantbrukare i närområdet kunna driva sina maskiner med energi utvunnen av rester och spill från gården. Förädlingen ger biogödsel som blir växtnäring och hållbart kretslopp sluts.

Naturliga kretslopp ...

Energimål 100 % förnybar energi Halland - hållbart kretslopp förädling Vessige Biogas Falkenberg

... täcker energibehovet